Znamy wyniki Alfika Matematycznego, do którego przystąpiło 100 uczniów naszej szkoły. Najlepiej poradzili sobie: Stanisław Łukawski, klasa II d – dyplom za uzyskanie wyniku bardzo dobrego, Anna Łukawska, klasa VI b – dyplom za uzyskanie wyniku bardzo dobrego, Sebastian Kasiński, klasa VI a – dyplom za uzyskanie wyniku  dobrego.

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w szkole (na poziomie klas) otrzymują nagrodę w postaci bezpłatnego udziału w konkursie Maks Matematyczny. Maks Matematyczny jest zupełnie nową koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych.

Rozgrywki konkursowe odbędą się dnia 9 marca, podczas szkolnego Festiwalu Nauki.

Uczniowie, którzy otrzymali nagrodę w postaci bezpłatnego udziału w konkursie Maks matematyczny: Stanisław Łukawski kl. II d, Jakub Krogulec kl. III a, Mateusz Postulak kl. IV b, Angelika Malicka kl. V b, Anna Łukawska kl. VI b, Sebastian Kasiński kl. VI c.

Gratulujemy!

Autor: Joanna Wielicka