Biblioteka „Dziewiętnastki” zachęca całą szkolną społeczność, czyli uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, do wzięcia udziału w bożonarodzeniowej akcjistrojenia choinki (stojącej między pomieszczeniem bibliotecznym a świetlicą na korytarzu 1. piętra) kartkami z życzeniami świątecznymi dla konkretnej osoby czy grupy, np. dla Grona Pedagogicznego SP19, dla Marysi…z kl.2c. Kartkę redagujemy zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni języka polskiego, podpisujemy je i zawieszamy na choince. Drzewko będą mogły stroić tylko kartki z dobrymi życzeniami, ładnie wykonane przez uczniów lub zakupione, np. w bibliotece za symboliczną „złotówkę”. Mam nadzieję, że akcja będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ wszyscy potrzebujemy słyszeć i czytać skierowane do nas życzliwe i zachęcające słowa.

Zapraszam do udziału w akcji!

 

                                   Iwona Krzemińska, bibliotekarz