Jesteśmy szkołą podstawową, położoną w samym centrum Kielc,  przy ul. Targowej 3.
Mamy już ponad 50 lat, piękną tradycję oraz mnóstwo sukcesów i osiągnięć. Dbamy o to, aby nasza placówka była przyjazna uczniom oraz ich rodzicom, a także środowisku lokalnemu, z którym współpracujemy. Aktualnie w “Dziewiętnastce” uczy się około 400 uczniów, a nad ich edukacją czuwa wykwalifikowana kadra nauczycielska oraz pedagog szkolny.

Pracą szkoły kierują:
pani dyrektor -mgr Paulina Podlewska-Pająk
oraz pan wicedyrektor – mgr Andrzej Kosierkiewicz.

Misją naszej placówki jest wszechstronny rozwój ucznia na miarę obywatela nowoczesnej Europy.
Temu celowi podporządkowane są wszelkie podejmowane przez nas działania.

W roku szkolnym – 2002/2003 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji “Szkoła z klasą”, zorganizowanej przez Cent rum Edukacji Obywatelskiej oraz redakcję “Gazety Wyborczej”. Ciężka praca przyniosła zasłużony sukces.
20 września 2003 r. z rąk Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego odebraliśmy Certyfikat i naleźliśmy się w gronie placówek wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem.

Wiemy, że ten tytuł zobowiązuje, dlatego w roku szkolnym 2003/2004 podjęliśmy nowe trudne wyzwanie i włączyliśmy się do kolejnego programu CEO pod nazwą “Szkoła Ucząca się”, którego celem jest badanie jakości pracy szkoły.

Po 3 latach ciężkiej pracy, 2 czerwca 2006 r udało nam się uzyskać tytuł Szkoły Uczącej się.Certyfikat został przyznany szkole na okres 3 lat. Po tym czasie, zgodnie z obowiązującą procedurą, będziemy musieli przystąpić do kolejnego panelu koleżeńskiego.

Szkoła Ucząca Się

W roku szkolnym 2004/2005, nasza placówka przystąpiła do projektu w zakresie jakości wychowania i edukacji europejskiej pod nazwą “Certyfikat Szkoła Europejska”, którego pomysłodawcą jest Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach.
Z przyjemnością informujemy, że spełniliśmy wszystkie regulaminowe wymagania i zdobyliśmy Certyfikat na okres 3 lat.

Szkoła Europejska

Kolejnym działaniem podjętym przez naszą szkołę w roku szkolnym 2004/2005, było przystąpienie do programu, któremu patronowały CEO i redakcja “Gazety Wyborczej”: “Cogito, lego, ago” (“Czytam, myślę, działam”).
Podjęte przez nauczycieli działania zakończyły się sukcesem. Otrzymaliśmy certyfikaty, potwierdzające, że Szkoła Podstawowa nr 19 w Kielcach kształtuje u swoich wychowanków 3

ważne umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, twórcze i krytyczne myślenie oraz podejmowanie działań na rzecz innych.

 

AgoCogito Lego

W roku szkolnym, 2005/2006, przystąpiliśmy do kolejnej akcji, której pomysłodawcami są Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz redakcja “Gazety”, pod hasłem “Nauczyciel z klasą”.
30 września 2006r odbyło się oficjalne zakończenie programu. Pięciu nauczycieli SP19 uzyskało tytuły “Nauczyciela z klasą”.