Nasi ósmoklasiści po raz trzeci w tym roku szkolnym przystąpili do próbnych egzaminów. W środę 22.03.2023 r. zmagali się z językiem polskim, dziś, tj.  24.03.2023 r. rozwiązywali zestawy zadań z matematyki, a jutro, tj. 25.03.2023 r. czeka ich sprawdzian z języka obcego (większość wybrała język angielski, a 3 uczniów język niemiecki).

To już ostatnia próba przed egzaminami, do których uczniowie przystąpią w dniach 23-25.05.2023 r.

Życzymy powodzenia!

Autor: Joanna Wielicka