Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie na ,,Najpiękniejszą Figurkę Leprikona’’
organizowanym prze Sp nr 5 w Kielcach w ramach irlandzkiego święta Dnia Świętego Patryka. Celem konkursu było kultywowanie tradycji obchodów i pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z tym świętem, rozwijanie twórczej aktywności i kreatywności. Uczniowie z klasy 4a – Natalia Kopyś, Oliwia Gołębiowska oraz klasy 5b – Lena Słota wykonali figurki irlandzkiego skrzata, które znalazły się na wystawie, a w piątek odebrali nagrody.

Autor: Anna Frankowska