Rodzice uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało

do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie jej

do świetlicy szkolnej do dnia 19 maja 2023 r.

Druk Karty zgłoszenia można pobrać w świetlicy lub ze strony internetowej szkoły (zakładka świetlica).

Kierownik świetlicy   Marzena Zachariasz

Karta zgłoszenia do świetlicy 2023