Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach zaprasza do udziału w “Konkursie na najlepszy podcast audio i video”.

Celem Konkursu jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych w mediach cyfrowych, stworzenie dostępnej online mediateki oraz promowanie wartości kulturowych i patriotycznych.

W edycji 2022/2023 celem Konkursu jest spopularyzowanie sylwetek patronów szkół wśród uczniów i rodziców, a także dotarcie do szerszego grona odbiorców za pośrednictwem kanałów społecznościowych.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w Kielcach.

Oceny zgłoszonych podcastów (np. nagranie audio, krótki film) dokona komisja, w której skład wejdą niezależni eksperci zaproszeni przez Organizatora.

Patronat medialny nad Konkursem sprawują Radio Kielce i Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

regulamin_konkursu na podcast

Oświadczenie o udzieleniu licencji

Zgoda na przetwarzanie danych