Uwaga rodzice

Dzień 2 maja (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole.

Opiekę dzieciom w tym dniu zapewnia świetlica w godzinach 7.00-16.30.

Tego dnia nie będą wydawane w szkole obiady.

 

Wicedyrektor szkoły
Andrzej Kosierkiewicz