REKRUTACJA DO KLAS I
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ogłasza rekrutację do klasy I dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w dniach 04.05 – 12.05.2023 r.

Zapisów do klasy I można dokonywać codziennie w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o przyjęcie można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej