Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wersjami Statutu Szkoły i Szkolnych Zasad Oceniania po aktualizacji z maja 2023.

STATUT wersja 05.23

SZO cz.2 kl4-8-VI_2023