Poniżej odnośnik do pobrania deklaracji korzystania z obiadów w stołówce w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach.

Deklaracja korzystania z obiadów