REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO Z OKAZJI 50-LECIA SZKOŁY

Organizatorzy: nauczyciele matematyki i zajęć komputerowych

Cele „Konkursu Informatycznego”

 • upamiętnienie 50 rocznicy powstania szkoły, jej historii i patrona.
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.
 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 • wyłonienie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
 • zwrócenie uwagi na szerokie zastosowanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Termin: Prace należy dostarczyć do nauczycieli zajęć komputerowych do dnia 15 kwietnia 2016 roku

Zasady Konkursu

1.      Konkurs odbywać się będzie w 4 kategoriach :

I kategoria dla klas I-III -grafika komputerowa:

 • Zilustrowane  w programie graficznym sceny z życia Ireny Sendlerowej lub fakty z historii szkoły.
 • Format prac A4.
 • Dostarczyć  wydrukowane oraz  w pliku (na płycie CD, pendrivie lub przesłane na adres szkoły szkp19@gmail.com).

II kategoria dla klas IV-VI- interaktywna gra komputerowa lub interaktywny quiz:

 • Związany z historią naszej szkoły/ z życiem Ireny Sendlerowej.
 • Wykonane w  MS Power Point, LearningApps.
 • Dostarczyć na płycie CD, pendrivie lub przesłać na adres szkoły szkp19@gmail.com),

III kategoria dla klas IV-VI – logo dotyczące  50-lecia szkoły.

 •  Wykonane  w dowolnym programie graficznym.
 • Wymiar logo nie  przekracza  10cmx10cm.
 • Grafika i kolorystyka nieskomplikowana.
 • Dostarczyć wydrukowane  w pliku (na płycie CD, pendrivie lub przesłać na adres szkoły szkp19@gmail.com ).

IV kategoria dla klas I-VI  – gra planszowa:

 • Dotycząca faktów z historii szkoły lub życia Ireny Sendlerowej.
 • Zestaw do gry ma zawierać: planszę, pionki, kości lub karty (o ile są potrzebne), dokładną instrukcję gry i opisy pól,  oraz opakowanie.
 • Gra, dla co najmniej 4 uczestników,  może być wykonana ręcznie lub z użyciem komputera.
 • Rozmiar planszy: A4 lub A3.

2.      Projekty konkursowe można wykonywać indywidualnie  lub w dwuosobowych zespołach.

3.      Uczeń może oddać na konkurs kilka projektów w różnych kategoriach.

4.      Przy ocenie prac brane będą pod uwagę :

a)      pomysłowość i oryginalność pomysłu,

b)     zgodność z tematem,

c)      nowatorstwo,

d)     estetyka wykonania.

Nagrody

Przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych prac. Zwycięskie projekty, w poszczególnych kategoriach, będą zaprezentowane podczas Święta szkoły i umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Autorzy: Renata Kubicka, Aleksandra Spurek, Joanna Wielicka