Plan klasy 2023 2024 (plik .pdf) – wersja obowiązująca od 3 kwietnia 2024 r.