Dzieci w ramach świetlicy szkolnej wzięły udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których uczyły się tworzyć roboty, wykorzystując do tego specjalnie zaprojektowane zestawy klocków – Lego Education We Do i Lego Spike oraz je programować. Dzięki takim zajęciom dzieci rozwijają kreatywność, polepszają zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Uczą się rozwiązywać małe i duże problemy.
Autor: Monika Chęć