Dnia 29.09.2023 odbył się Dzień Sportu w ramach Europejskiego Dnia Sportu.
Dzieci brały udział w kolorowym wieloboju sportowym.
Wszyscy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Autor: Anna Ambrozik