Uczniowie uczęszczający do świetlicy brali czynny udział m.in. w zajęciach plastycznych. Poniższe fotografie przedstawiają efekty ich pracy.
Autor: Monika Chęć