Dnia 09.03.2016 r. (środa) nie ma lekcji, w szkole odbywa się Festiwal Nauki. Dzieci uczestniczą w różnych formach zajęć zgodnie z harmonogramem.

9:00 -rozpoczęcie Festiwalu Nauki w sali gimnastycznej- dla klas IV-VI,

9:05 -występ zespołu wokalnego -dla klas IV-VI,

9:10 –przedstawienie „Jak to jest być misiem?” w sali gimnastycznej- dla klas IV-VI,

9:30 – rozpoczęcie Festiwalu Nauki w sali gimnastycznej- klasy I-III

9:35 – występ zespołu wokalnego -dla klas I-III,

9:40 – przedstawienie „Jak to jest być misiem?” w sali gimnastycznej- dla klas I-III,

10:15 –  Dyktando rodzinne

ok.12:00–  ogłoszenie wyników Dyktanda rodzinnego w sali gimnastycznej

Od 9:30– uczniowie klas IV-VI uczestniczą w różnych formach zajęć zgodnie z planem,

Od 10:00- uczniowie klas I-III pod opieką wychowawców uczestniczą w różnych formach zajęć zgodnie z planem,

ok.12:10-12:30 – zakończenie kl. I-III-uczniowie idą na obiad pod opieką wychowawców,

ok.12:30-13:00– zakończenie kl. IV-VI –uczniowie idą na obiad

Planowane zajęcia:

Działanie Osoby odpowiedzialne Miejsce Godzina
Gry i zabawy edukacyjne z      j.angielskiego dla kl. IV-VI

i dla kl.I-III

A.Siwoń, A.Magda

M.Rzepka,

s.19,

s.18

Cały czas trwania Festiwalu Nauki
Eksperymenty i pokazy przyrodnicze Z.Kowalik, M.Muszyńska s.20
Gry, zabawy i łamigłówki matematyczne (orgiami, gry interaktywne, Kryptarytmy, konkursy i inne) R.Kubicka

A.Spurek J.Wielicka,

s. 14, s.21, s.12
Konkurs na najciekawsze i najpiękniejsze lekturniki -wystawa I.Krzemińska, G.Miszczyk biblioteka
Gry i zabawy edukacyjne z j.niemieckiego dla klas IV-VI M.Odrzywolska s.23
Łamańce językowe I.Masternak, s.13
Turniej gier czytelniczych kl. IV-VI M.Waligórska-Ucig s.13
Turniej wiedzy biblijnej dla klas V A.Kołkowska, s. korekcyjna
Konkurs na najciekawsze przebranie za bohatera literackiego lub filmowego I.Krzemińska, G.Miszczyk Świetlica

s.15

11:00 kl I-III

12:00-kl IV-VI

Co to jest czarno-biale i lubi zimną wodę?-transmisja on-line z Polskiej Stacji Antarktycznej dla kl. I-III s. 8 11:00-11:40
Konkurs „Maks matematyczny”

(dla laureatów Alfika matematycznego)

R.Kubicka

A.Spurek J.Wielicka,

s.14 10:30-11:30 -po Dyktandzie
Pokazy „Magiczne EEG” p.Sołkiewicz s.22 10:30-13:00
Głośne czytanie dla I-III I.Krzemińska, Świetlica