Z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach zamieszczamy materiały informacyjne: