Szanowni Rodzice,

przekazuję informację dotyczącą organizacji zajęć w piątek 22 grudnia.

Tego dnia nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczne. Świetlica szkolna działa normalnie od godz. 7.00 do 16.30.

Klasy młodsze (I-III) które rozpoczynają od 8.00 przychodzą według planu. Uczniów biorących udział w występie umawiają Panie I. Stefańczyk i M. Chęć. Pozostali z wychowawcami przechodzą przed godz. 9.30 do auli przy kościele.

Klasy starsze (IV-VIII) przychodzą na godzinę 9.00-9.15 pod szkołę i z wychowawcami przechodzą do auli przy kościele na godzinę 9.30.

Po występach w auli klasy wracają do szkoły i organizują klasowe Wigilie – klasy I-III do godz. 12.00, klasy IV-VIII do ok. 12.40.

Po Wigilii klasowej uczniowie idą do domu lub na obiad. Natomiast uczniowie, którzy będą korzystać ze świetlicy szkolnej powinni pozostać pod opieką wychowawców do zakończenia obiadu czyli do ok. godz. 13.00.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach religii i którzy nie będą uczestniczyć w występach ani w Wigiliach klasowych, będą w tym dniu objęci opieką świetlicy szkolnej oraz innymi zajęciami organizowanymi dla nich przez nauczycieli.

 

Wicedyrektor szkoły

Andrzej Kosierkiewicz