Zapraszamy rodziców  dzieci 6-7-letnich zamieszkałych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 19 do zapisów do klasy pierwszej.
Informujemy również, że zapisów można dokonywać codziennie, w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00. Przy zapisie wymagany jest PESEL dziecka.

Do pobrania: Karta dziecka zamieszkałego/zameldowanego w obwodzie SP 19