8.01.2024r w ramach zajęć świetlicy szkolnej, nauczyciele we współpracy z uczniami przeprowadzili kilka doświadczeń, eksperymentów, które miały na celu znalezienie odpowiedzi na pytania: Dlaczego niektóre przedmioty pływają na wierzchu, a inne opadają na dno?; Ile zmieści się w szklance napełnionej wodą po brzegi?; Wędrująca woda. Zajęcia wzbudziły wśród dzieci duże zainteresowanie, uczniowie chętnie wykonywali doświadczenia i wyciągali trafne wnioski. Działania te odbyły się w ramach realizowanej w świetlicy szkolnej innowacji pedagogicznej „ Odkrywanie przez działanie – doświadczenie, eksperyment, obserwacja przyrodnicza”.
 
Autor: Marzena Zachariasz