Uwaga rodzice Dni 28-29 marca (czwartek i piątek) oraz 2 kwietnia (wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Opiekę dzieciom w tych dniach zapewnia świetlica szkolna w godzinach 7.00-16.30. Wicedyrektor szkoły Andrzej Kosierkiewicz