Rodzice uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2024/2025 proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie jej do świetlicy szkolnej do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Druk Karty zgłoszenia można pobrać w świetlicy lub poniżej:

Karta zgłoszenia do świetlicy 2024

Kierownik świetlicy   Marzena Zachariasz