Uwaga rodzice

Dni 1-3 maja (środa – piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2 maja (czwartek) opiekę dzieciom zapewnia świetlica szkolna w godzinach 7.00-16.30.

 

        wicedyrektor

Andrzej Kosierkiewicz