Uwaga rodzice

Dzień 31 maja (piątek) jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Opiekę dzieciom w tym dniu zapewnia świetlica szkolna w godzinach 7.00-16.30.

Wicedyrektor szkoły

Andrzej Kosierkiewicz