Rodzice przyszłorocznych uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 proszeni są o zgłaszanie się do wychowawców świetlicy w celu pobrania kart zgłoszenia na nowy rok szkolny.

Autor: Marzena Zachariasz