W piątek, 1 kwietnia 2016 r., odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych.
Na wielką galę przybyło ponad tysiąc osób. Wśród nich znaleźli się laureaci, nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół i przedstawiciele samorządów. Laureaci konkursów przedmiotowych otrzymali dyplomy, pamiątkowe medale oraz zaświadczenia, które zwalniają ich z poszczególnych części sprawdzianu szóstoklasisty.
Podczas Gali nagrodzonych zostało dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach – Jagoda Szrek (laureatka Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego) oraz Wojciech Radek (laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego).

Tekst: Grzegorz Miszczyk

 Zdjęcia: Dorota Radek i Grzegorz Miszczyk