W roku szkolnym 2009/10  Dyrekcja SP 19 oraz Rada Pedagogiczna podjęły decyzję (i Uchwałę) o konieczności dokonania wyboru nowego patrona naszej szkoły.

10 maja 2010 r. odbyły się wybory patrona SP 19.

Zdecydowaną większością głosów zwyciężyła kandydatura Ireny Sendlerowej.

Uroczystość nadania imienia odbędzie się 23 listopada 2012 r.