Uwaga rodzice

Dni 25 maja (środa) i 27 maja 2016 r. (piątek) są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o zapewnienie w tych dniach opieki dzieciom.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7.00 – 16.30.

 

Autor: Andrzej Kosierkiewicz