W roku szkolnym 2016 / 2017 został wybrany poniższy skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Łukasz Sałata

Zastępca przewodniczącego: Maya Sidjiloni-Adamczyk

Skarbnik: Magdalena Dudzik