Rozpoczęły się już tegoroczne konkursy przedmiotowe (etap szkolny). 

17 XI 2016 r. 10 uczniów naszej szkoły  uczestniczyło w I etapie Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. 23 XI 2016 r. odbył się I etap Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, a 24 XI 2016 r. I etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

I etap Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego odbędzie się  7 XII 2016 r.

Autor: Joanna Wielicka