Uwaga rodzice

 

Dni od 23 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o zapewnienie w tych dniach opieki dzieciom.

 Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w dniach: 23, 27, 28, 29, 30 grudnia 2016 r. w godz. 7.00 – 16.30.

 

Andrzej Kosierkiewicz