DRODZY RODZICE

Głównym “sponsorem” działalności Rady Rodziców jesteście Państwo Wy –Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać przedstawicielom Trójek Klasowych, w Sekretariacie Szkoły oraz bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 19

im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

15 1020 2629 0000 9402 0314 5786

tytułem: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka + klasa 

Wpłata za pierwsze dziecko wynosi 40 zł, natomiast drugie i każde kolejne wynosi 30 zł.

Pozdrawiamy i dziękujemy w imieniu Rady jak i Dzieci za okazane wsparcie.

                                                                Rada Rodziców SP19