Wpłaty na Radę Rodziców – stan na 26.01.2017 r.

KLASA LICZBA DZIECI LICZBA WPŁAT
0 19 1
1a 18
2a 17 1
2b 23 1
2c 20
2d 22 5
3a 24
3b 24
3c 23 3
3d 22
4a 24 1
4b 26 1
5a 25 4
5b 25 1
6a 23 1
6b 17 1
6c 21 1

Autor: Rada Rodziców