Historia Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach rozpoczęła się 1 lutego 1966 roku. Tego dnia zadźwięczał pierwszy szkolny dzwonek w naszych murach.

Od początku istnienia placówka mieści się w budynku przy ulicy Targowej 3.

W pierwszym roku szkolnym (1965/66) w ośmioklasowej szkole – w 22 oddziałach uczyło się 841 uczniów, a Radę Pedagogiczną tworzyło 28 nauczycieli i wychowawców. Oprócz podstawowych przedmiotów nauczano także języka rosyjskiego i francuskiego.

Pierwszym kierownikiem Szkoły był Pan Jan Mogielski. Kolejno funkcje Kierownika i Dyrektora pełnili: P.P. Anna Małecka, Józefa Obara, Maciej Tyczyński, Cezary Zieliński, Bożena Potocka. Każda z tych postaci to ważny fragment i karta historii szkoły.

“Dziewiętnastka” zawsze aktywnie uczestniczyła w życiu środowiska lokalnego, nawiązując współpracę z instytucjami kulturalnymi, społecznymi, z zakładami pracy.
W 1966 roku rozpoczął działalność Szczep Harcerski (pod patronatem Komendy Hufca). W latach 80. byliśmy jedną z pierwszych szkół uczących języka esperanto. Uczniowie naszej szkoły korespondowali (oczywiście w esperanto!) z młodzieżą z Nowego Meksyku, Brazylii, Węgier, Japonii, Szwecji i Finlandii.
Byliśmy również jedną z nielicznych placówek w naszym mieście prowadzących klasy sportowe, ze specjalnością: piłka ręczna.
W latach 70. i 80. uczestniczyliśmy w Młodzieżowych Festiwalach “Młodzi idą”, w których zajmowaliśmy wysokie lokaty.

Uczniowie szkoły przystępowali do rozmaitych konkursów przedmiotowych (o zasięgu ogólnopolskim, a także międzynarodowym), odnosząc sukcesy i plasując się na pierwszych miejscach.