Uwaga rodzice

 

Dni od 13 do 18 kwietnia 2017 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o zapewnienie w tych dniach opieki dzieciom.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w dniach: 13, 14 i 18 kwietnia 2017 r. w godz. 7.00 – 16.30.

 

Autor: Andrzej Kosierkiewicz