Apel do rodziców
  • Jeżeli kochasz swoje dziecko dbaj o Nie jak o największy swój skarb.
  • Zadbaj, aby zabrało coś do jedzenia do szkoły – będzie czuło się dobrze w grupie dzieci przynoszących drugie  śniadanie.
  • Nie narażaj dziecka na przykrości, upokorzenia  i poniżenia.
  • Jeżeli Tobie jest źle, w Twoim domu jest źle – to i Twojemu dziecku jest źle.
  • Nie wymagaj od dziecka więcej niż Ono może i potrafi.
  • Jeżeli masz problem, nie dajesz sobie rady  zgłoś się do pedagoga  – pomagając sobie, pomagasz swojemu Dziecku.