Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej

„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

 

Projekt EG 355/2016/M współfinansowany przez MSZ RP

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ, na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,

– poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,

– ochronę praw człowieka,

– zapewnienie zrównoważonego rozwoju,

– budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy   i Globalnego Południa.

Źródło: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/

Poniżej  linki do stron z informacjami przydatnymi w realizacji zajęć z EG.

http://www.ekonsument.pl/

http://www.klimatdladzieci.pl/

http://www.globalna.edu.pl/

http://www.pah.org.pl/

http://teg.edu.pl/

http://www.unic.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/