Rodzice uczniów klas 0 – III, którzy nie złożyli jeszcze uzupełnionych kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 proszeni są o złożenie kart do dnia 7.09.2017 r.

Posiedzenie komisji kwalifikującej uczniów do świetlicy szkolnej odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. Listy uczniów zakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń obok drzwi wejściowych do świetlicy w dniu 15.09.2017 r.

Do dnia 15.09.2017 r. wszyscy chętni uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia odbywające się w świetlicy szkolnej.

Autor: Marzena Zachariasz