Zapraszamy uczniów do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM “Praca miesiąca”. Konkurs ma charakter cykliczny, czas trwania: od października 2017, do maja 2018. W każdym miesiącu – od października do maja uczniowie wykonują pracę na zadany temat – hasło nawiązujące do danego miesiąca. Spośród zgłoszonych prac jury wybierze 3 najlepsze, które zostaną nagrodzone oceną celującą i punktami, oraz będą powieszone na szkolnej tablicy na II piętrze.
Tematy:
IX – WDZIĘCZNOŚĆ – termin oddania: do 4 października, rozwiązanie: 9 października;
XI – PAMIĘĆ – termin oddania: do 25 października, rozwiązanie: 30 października;
XII – RODZINA – do 27 listopada, rozwiązanie 4 grudnia;
I –  MOJE NOWOROCZNE POSTANOWIENIE – do 22 grudnia, rozwiązanie: 2 stycznia;
II  – MIŁOŚĆ – 29 stycznia; rozwiązanie 5 lutego
III –  DELIKATNOŚĆ– do 14 lutego, rozwiązanie 5 marca;
IV –  ZAPACH WIOSNY – do 28 marca, rozwiązanie 4 kwietnia;
V – MACIERZYŃSTWO – do 25 kwietnia, rozwiązanie 7 maja;
4 czerwca: podsumowanie konkursu, wyłonienie najlepszych prac spośród wszystkich prac miesiąca, wręczenie nagród rzeczowych.

Regulamin konkursu:

Konkurs ma charakter cykliczny, czas trwania: od października 2017, do maja 2018.
W każdym miesiącu – od października do maja uczniowie wykonują pracę na zadany
temat – hasło nawiązujące do danego miesiąca. Spośród zgłoszonych prac jury
wybierze 3 najlepsze, które zostaną nagrodzone oceną celującą i punktami, oraz będą
powieszone na szkolnej tablicy na II piętrze.
1. Celem konkursu jest:
– rozwijanie twórczości artystycznej dzieci, ich wyobraźni i oryginalności
pomysłów oraz ćwiczenie sprawności manualnej,
– twórcza organizacja czasu wolnego,
– zachęcanie do wyrażania siebie poprzez sztukę;
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII.
3.Wymagania:
a. Praca zgłoszona na konkurs powinna być: estetyczna, pomysłowa, wykonana
samodzielnie;
b. Format A3 lub A4;
c. Technika dowolna, płaska, jedna lub łączona (bez sypkich dodatków);
d. Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie):
-imię i nazwisko uczestnika konkursu;
-klasę;
-tytuł;
e. Prace powinny być wykonywane indywidualnie;
4. Każdy uczeń może wykonać jedną pracę w danym miesiącu.
5. Prace konkursowe należy składać do określonego w danym miesiącu dnia
do pani Alicji Tuz.
6. Kryterium oceny będą:
– samodzielność wykonania pracy,
– kreatywność,
– walory artystyczne.
– samodzielność oraz pomysłowość wykonania pracy
– różnorodność użytych technik
– trafność i poprawność ukazania tematu pracy

– jakość wykonania
– oryginalność i pomysłowość
7. Oceny prac dokona Jury w składzie:
Alicja Tuz
Malwina Odrzywolska
Iwona Stefańczyk
8. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w
konkursie.
9. Rozwiązaniem konkursu nastąpi w określonym dniu każdego miesiąca.
10. W każdym miesiącu 3 prace zostaną nagrodzone oceną celującą i punktami z
zachowania. Finał konkursu odbędzie się w czerwcu – ze wszystkich prac miesiąca
zostaną wyłonione 3 najlepsze prace. Laureatom zostaną przyznane nagrody
rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
11. Prace będą prezentowane w gablocie na II piętrze oraz opublikowane w galerii na
stronie internetowej szkoły.
Organizator Alicja Tuz.

Autor: Alicja Tuz