Konkurs Mistrz Logicznego Myślenia

Cele konkursu

 1. Popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu młodzieży.
 2. Wzbogacenie słownictwa matematycznego.
 3. Kształtowanie pojęć matematycznych.
 4. Oswajanie z różnymi, równoważnymi definicjami tych pojęć.
 5. Kształcenie umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników matematycznych i innych źródeł informacji.
 6. Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem zadań i poleceń matematycznych.
 7. Rozwijanie umiejętności:
  • logicznego myślenia,
  • przeprowadzania rozumowań
  • spostrzegawczości,
  • odkrywania reguł i prawidłowości,
  • stosowania poprawnych uogólnień,
  • dokonywania analizy i syntezy.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest długoterminowy – trwa 8 tygodni, rozpoczyna się 24 X 2017 roku.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej nr 19 klasy IV, V, VI lub VII.
 3. Do konkursu można przystąpić również w czasie jego trwania, nie później jednak niż w ciągu 2 pierwszych tygodni.
 4. Konkurs polega na rozwiązywaniu łamigłówek matematycznych .
 5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma skserowaną łamigłówkę. Należy odbierać ją w każdy wtorek (przez 8 tygodni) po 4 lekcji (godz.11:30; II piętro) u p. A. Spurek. Będzie również wywieszana na tablicy informacyjnej na drugim piętrze i umieszczana na stronie internetowej szkoły.
 6. Łamigłówkę należy rozwiązać i oddać p. A. Spurek następnego dnia (tj. w środę) w godz. 12:45 – 13:30  w sali nr 15 (II piętro).
 7. Poprawne rozwiązanie będzie wywieszane w czwartek, na tablicy informacyjnej na drugim piętrze i na stronie internetowej szkoły.
 8. Każda łamigłówka będzie punktowana. Ilość punktów zależeć będzie od rodzaju i stopnia trudności (na ogół jeden punkt za każde poprawne hasło i jeden punkt za poprawne rozwiązanie końcowe, jeśli takie będzie).
 9. Kartki nie podpisane nie będą sprawdzane.
 10. Objaśnienia jak rozwiązywać łamigłówkę będą podane na kartce, dodatkowe objaśnienia nie będą udzielane.
 11. Liczba zdobytych punktów przez każdego ucznia, będzie wpisywana do tabeli zbiorczej, wywieszonej na tablicy informacyjnej(II piętro) oraz na stronie internetowej szkoły.
 12. Mistrzem zostanie uczeń, który zgromadzi najwięcej punktów, jednak nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia i otrzyma nagrodę.

Autor: Aleksandra Spurek