Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich nauczycieli oraz  pracowników oświaty, obchodziliśmy w tym roku w naszej szkole 13 X 2017 r. Uroczystą akademię, na której bawili się świetnie zarówno pedagodzy jak i uczniowie, przygotowały klasy 3a, 3c, 3d pod opieką p. U. Piaseckiej, p. G. Jamioł oraz p. B. Tomali. Były żarty, tańce i radosny śpiew. Młodzi artyści swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu wrażeń wizualnych i muzycznych.

Nauczyciele otrzymali życzenia od przedstawicieli Rady Rodziców. Na zakończenie przemówiła pani dyrektor mgr Dorota Mętrak, która złożyła wszystkim pracownikom życzenia i podziękowała za wysiłek jaki wkładają w naukę i wychowanie kolejnych pokoleń.

 

Urszula Piasecka