9 stycznia  uczniowie z klasy 7 c wraz z wychowawcą p. Moniką Waligórską-Ucig i nauczycielem bibliotekarzem wybrali się na lekcję biblioteczną do Biblioteki Głównej Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pracownicy biblioteki oprowadzili grupę po magazynach, czytelni, wypożyczalni i innych pomieszczeniach, wyjaśnili, w jaki sposób korzysta się z księgozbioru, jaką drogę musi pokonać książka zanim trafi do rąk czytelnika. Zapoznaliśmy się również z pracownią biblioteki przeznaczoną dla czytelników niepełnosprawnych, w której dostępne są oprogramowania powiększające, udźwiękawiające i ubrajlawiające. Byliśmy pod  olbrzymim wrażeniem biblioteki, gdyż wykorzystuje najnowocześniejsze formy realizacji przekazu wiedzy i informacji.  Przechowuje i udostępnia dorobek kultury przeszłości oraz współtworzy kulturę współczesną.

Wycieczka przyczyniła się do poszerzenia wiedzy z zakresu najnowszej technologii a uczniom korzystającym z bibliotek przyda się w dalszym procesie edukacyjnym.

 

Jolanta Wykurz