INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PROJEKT DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

 

  • Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

kontakt – pan  D. Tobiasz
tel. 41 200 17 57;    696 402 676

 

  • Izba Rzemieślnicza

Kielce, ul. Warszawska 34

www.izbakielce.pl

tel. 41 344 76 53,   wew. 289

kontakt – p. M. Poddębniak

dyrektor@izbarzemieslnicza.pl

 

  • ŚCDN Kielce

sekretariat: tel./fax: 41 362 48 99
scdn@scdn.plkontakt – pani I. Juszkiewicz

 

PUNKT DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zespół Szkół Elektrycznych,

Kielce ul. Niska

konsultacje

poniedziałek w godz.  13.15- 15.30

 

Opracowanie: Dorota Mętrak