Przydatne linki

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Na stronie można znaleźć informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy europejskich oraz aktualnych działań MPiPS.

https://www.mpips.gov.pl/

 

 1. Związek Rzemiosła Polskiego
  Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych, kształcenia zawodowego i nauczaniu zawodu.

http://www.zrp.pl/

 

 1. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
  Na portalu można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także wiadomości na temat projektów obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali wojewódzkich OHP.

https://ohp.pl/

 

 1. Prognozowanie zatrudnienia
  Portal zawiera informacje dotyczące prognozowania zatrudnienia w Polsce według wielkich, dużych i średnich grup zawodów – zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województw. Za jego powstanie odpowiadają: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl/prognoza-zatrudnienia-wyniki?scenario%5Bscenariusz_makro%5D=pos&scenario%5Bscenariusz_zawodowy%5D=pos

 

 1. Publiczne Służby Zatrudnienia

http://psz.praca.gov.pl/

 

 1. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia

http://zielonalinia.gov.pl/

 

Opracowanie: Dorota Mętrak