Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na najciekawszą ilustrację książkową

 1. CELE KONKURSU:
 • propagowanie czytelnictwa,
 • rozwijanie kontaktu z książką,
 • zachęcanie do wypożyczania zbiorów bibliotecznych,
 • kształtowanie nawyku systematycznego czytania,
 • możliwość rozwijania twórczości plastycznej,
 • inspirowanie do pracy twórczej,
 • wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,

 

 1. TEMAT I KRYTERIA KONKURSU:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach w trzech grupach wiekowych:
  1. Grupa 1 – uczniowie klas 1-3,
  2. Grupa 2- uczniowie klas 4-5 ,
  3. Grupa 3- uczniowie klas 6-7 .
 • Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej stanowiącej ilustrację do ulubionego opowiadania, bajki, książki. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
 • Prace należy wykonać na formacie a4 lub a3.
 • Technika prac dowolna płaska technika plastyczna – rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, fotografia, technika mieszana, grafika komputerowa- prace wykonane w dowolnym programie graficznym.
 • Prace należy podpisać podając:

– imię i nazwisko autora oraz klasę

 • Dodatkowo należy dołączyć opis zawierający:

– autora i tytuł książki, do której została wykonana ilustracja

 w dwóch  zdaniach uzasadnienie wyboru książki

 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 • Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do 23.04.2018 r.

         Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie.

 

Autor: Jolanta Wykurz