Rodzice przyszłorocznych uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o zgłaszanie się do wychowawców świetlicy w celu pobrania kart zgłoszenia na nowy rok szkolny.

Termin składania uzupełnionych kart upływa 30 maja 2018 r.

Autor: M.Zachariasz