Regulamin konkursu

 1. CELE KONKURSU
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej;
 • wyrabianie poczucia estetyki;
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki;
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach.
 • Prace należy dostarczyć wychowawcom do 15.04.2018r.
 • Prace należy podpisać podając: imię i nazwisko autora oraz klasę
 • Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, w formacie A4 lub A3. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
 • Prace oceniane będą pod kątem zgodności z tematem, samodzielności, wykorzystanej techniki, estetyki, ogólnego wrażenia artystyczego.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

         Zapraszamy do udziału w konkursie.

                Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas I-III.