7 maja 2018 r. (poniedziałek) godz. 17.30 – spotkanie rodziców (opiekunów) uczniów z wychowawcami klas.