We wtorek odbył się apel porządkowy samorządu uczniowskiego. Podsumowano bieżące akcje i wydarzenia. Pani Dyrektor wraz z nauczycielami wręczyła uczniom nagrody i dyplomy za udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Ponadto Rada Rodziców ufundowała upominki dla uczniów, zajmujących się nagłośnieniem, za co serdecznie dziękujemy.

Na zakończenie, uczniowie kl. IV-VII wylosowali nazwy państw europejskich, w celu przygotowania się do obchodów Dni Języków Obcych. Wydarzenie już wkrótce!

fot. A. Siwoń, M. Odrzywolska

 

Samorząd szkolny wraz z opiekunami zachęca wszystkich uczniów naszej szkoły do wstąpienia w szeregi szkolnego koła wolontariatu!